Bảo Đảm

Theo lựa chọn của khách hàng, các mặt hàng bị ảnh hưởng bởi các khiếm khuyết tiềm ẩn sẽ được hoàn lại hoặc thay thế, tùy thuộc vào sự sẵn có của các mặt hàng tương tự.

Việc hoàn trả sản phẩm đã giao hoặc giao sản phẩm mới sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm không phù hợp hoặc bị lỗi đến địa chỉ sau: VIINRIIC GALERIES de PARFUMS – Cửa hàng ViinRiic Lê Lợi – số 104 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Điện thoại: +84 909 816 771 – Email: contact@viinriic.com