Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm website do VINRIIC điều hành. Chúng tôi tôn trọng và cam kết giữ kín thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của người tiêu dùng dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và xây dựng niềm tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác liên quan đến bạn theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua hàng.

Chính sách bảo vệ người tiêu dùng

Người tiêu dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website viinriic.com như: Họ và tên, địa chỉ (nhà hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà hoặc văn phòng), chi tiết thẻ tín dụng (loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày hết hạn, tên chủ thẻ) và trong phạm vi có thể, các tùy chọn… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn thành các đơn đặt hàng trực tuyến của Khách hàng (bao gồm cả việc gửi đơn đặt hàng email xác nhận cho Khách hàng).

Về cookie và đèn hiệu web: Cookie là các thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc vĩnh viễn trên ổ cứng máy tính của Khách hàng. Cookie được sử dụng để xác minh, truy xuất (bảo vệ trạng thái của bạn) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người dùng trang website viinriic.com, chẳng hạn như thông tin hoặc tùy chọn trang web. về giỏ hàng điện tử của họ. Các thư mục cookie cũng có thể được các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo ký hợp đồng KHÔNG TÊN trên máy tính của Khách hàng cho các mục đích trên và dữ liệu được thu thập bởi các cookie này hoàn toàn là dữ liệu. không tên. Nếu bạn không đồng ý, Khách hàng có thể xóa tất cả các cookie đã có trên ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm thư mục có tên “cookie” và xóa nó. Trong tương lai, Khách hàng có thể chỉnh sửa các tùy chọn trong trình duyệt của mình để chặn cookie (tương lai); Xin lưu ý rằng: Khi làm như vậy, Khách hàng có thể không sử dụng được đầy đủ tính năng của website viinriic.com. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) cookie, vui lòng truy cập trang website viinriic.com.

Đèn hiệu web: là các chuỗi mã phần mềm nhỏ thể hiện yêu cầu về hình ảnh đồ họa trên trang website hoặc email. Nó có thể hiển thị hoặc không hiển thị các đèn hiệu website được liên kết bằng đồ họa và thông thường, hình ảnh được thiết kế để hòa vào nền của trang website hoặc email. Đèn hiệu web có thể được sử dụng cho các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập trang website, số lượng khách truy cập, thử nghiệm và báo cáo quảng cáo cũng như cá nhân hóa. Đèn hiệu web mà NO NAME chỉ sử dụng để thu thập dữ liệu ẩn danh.

1. Mục đích thu nhập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website viinriic.com sử dụng thông tin do Người tiêu dùng cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng;
– Gửi các thông báo liên lạc giữa Người tiêu dùng và VINRIIC;
– Ngăn chặn các hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động lừa đảo khác của Người tiêu dùng;
– Trao đổi và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng;
– Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng
– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn trừ khi Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban Giám đốc hoặc Công ty bị giải thể hoặc phá sản.

4. Cá nhân của các tổ chức có thể có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, khi cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền truy cập và thu thập thông tin cá nhân của họ, bao gồm:

• Ban quản trị.
• Dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp với trang web viinriic.com.
• Nhà tổ chức và tài trợ sự kiện.
• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
• Công ty nghiên cứu thị trường.
• Cố vấn tài chính, công ty pháp lý và kiểm toán.
• Người khiếu nại chứng minh hành vi vi phạm của người tiêu dùng.
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

– Địa chỉ: 30/9C đường số 19, Khu phố 9, phường Bình Hưng Hoà A , Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Điện thoại: +84 909 816 771.
– Email: contact@viinriic.com.

6. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của bạn

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website viinriic.com và sửa chữa