Đổi trả

– Nếu còn seal và bill, trong vòng 24 giờ khách hàng được phép đổi trả sang sáng tạo khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn.

– Sau khi mua hàng và khui seal (có video ghi lại quá trình mở hộp) trong vòng 48 giờ, nếu sáng tạo có vấn đề về nắp, bị leak,… hoặc các vấn đề do lỗi của ViinRiic, ViinRiic sẽ đổi 1 phần hoặc sản phẩm mới tùy thuộc vào mức độ hư hỏng của sáng tạo hương.

– Trong quá trình khách hàng sử dụng, lọ hương có vấn đề về vòi xịt, nắp, khách hàng có thể đem đến cửa hàng, nhân viên tại cửa hàng sẽ sửa chữa. Về việc khách hàng muốn chiết ra lọ nhỏ, khách hàng vui lòng tự trang bị lọ chiết, nhân viên sẽ hỗ trợ chiết cho khách hàng.

Điện thoại: +84 909 816 771 – Email: contact@viinriic.com.