Hiển thị 1–25 của 31 kết quả

Les Liquides Imaginaires

Symbolic fragrances with an emotional power.
The Key to the Imaginary World.

About Liquides Imaginaires

The Brand

Mùi hương đến giờ vẫn được coi là bí ấn. Một phần, mùi hương là thứ không nhìn thấy. Phần chính, mùi hương khởi thủy từ mục đích tôn giáo linh thiêng mà tồn tại.

Năm 2011, Les Liquides Imaginaires ra đời, mục đích định vị mùi hương về lại vị trí linh thiêng ban đầu. Năm 2011, nước hoa phát triển mạnh mẽ các nhánh thơm từ designer đến niche đến nước hoa của người nổi tiếng… Thời điểm đó, mùi hương gần gũi sát sườn con người. Trào lưu thời điểm đó, nước hoa được định vị như một phương tiện kích thích nhu cầu thể xác. Các mùi hương thường được định hướng theo lối da thịt. Les Liquides Imaginaires, khá thú vị, bằng sự nhạy cảm và khả năng của mình, đã kiến tạo nên một thế giới thơm hoàn toàn khác biệt. Các mùi hương của nhà nước hoa này mang nặng tính tôn giáo, bản năng, gợi hình và giàu cảm xúc.

Với Les Liquides Imaginaires, người yêu hương có thể kết nối bản thân với nhiều tầng cảm xúc sâu thẳm của chính mình một cách bay bổng, tự do, bản năng, và không kém phần xúc cảm.

Liquides Imaginaires

Abyssis

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Âme du Coeur

560.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Beauté du Diable

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Belle Bête

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Bello Rabelo

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Bête Humaine

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Blanche Bête

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Bloody Wood

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Buveur de Vent

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Désert Suave

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Dom Rosa

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Dom Rosa Millésimé

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Fleur de Sable

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Fleuve Tendre

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Fortis

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Île Pourpre

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

La Crima

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Liquide Gold

220.000 7.200.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Liquide Limited

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Melan Colia

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Navis

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Peau de Bête

220.000 7.200.000 

Liquides Imaginaires

Phan Tasma

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Saltus

160.000 5.200.000 

Liquides Imaginaires

Sancti

160.000 5.200.000