Hiển thị 1–25 của 34 kết quả

Histoiries de Parfums

Stories to be read on your skin

Gérald Ghislain

One on One

Histoires De Parfums, quốc tịch Pháp, ra đời năm 2000 bởi nghệ sĩ điều hương Gerald Ghislain, nhanh chóng được nhận dạng và yêu thích bởi nguồn cảm hứng thơm rất thú vị và cá tính của mình. Đọc tên của nhà hương, bạn cũng dễ dàng đoán được Histoires De Parfums thơm theo phong cách nào.

Histoires De Parfums yêu thích công việc sáng tạo mùi hương của mình. Nhà nước hoa nhận định:” Những mùi hương của Histoires De Parfums không chăm chăm mang mỗi sứ mệnh phải là những mùi hương tuyệt hảo nhất, quan trọng hơn, chúng cần mang lại những cảm xúc tươi đẹp nhất”. Nhà hương mang thế giới của thi ca, nhạc kịch, văn học…vào những sáng tạo thơm chỉn chu và đáng nhớ của mình.

Với Histoires De Parfums, chúng ta sẽ có cơ hội đồng điệu và kết nối với những nhân vật lừng lẫy và thú vị như Casanova, Mona Lisa, Ernest Helmingway…một cách chân thật, bản năng, bất ngờ, và tất nhiên, lôi cuốn.

Histoires De Parfums

1472 La Divina Commedia

1.100.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

1725 Casanova

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1740 Maquis de Sade

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1804 George Sand

540.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1826 Eugénie de Montijo

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1828 Jules Verne

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1831 Norma Bellini

160.000 4.700.000 

Histoires De Parfums

1876 Mata Hari

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1889 Moulin Rouge

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1890 Tchaikovsky

160.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

1899 Hemingway

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1904 Madame Butterfly

160.000 4.700.000 

Histoires De Parfums

1926 Turandot Puccini

160.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

1969 Turns Fifty

140.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

7753 Unexpected Mona

122.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

Ambre 114

157.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

Blanc Violette

157.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

Encens Roi

3.500.000 

Histoires De Parfums

Fidelis, Pink Gold

196.000 4.400.000 

Histoires De Parfums

Irrévérent

161.000 7.200.000 
1.100.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

Outrecuidant

161.000 7.200.000 

Histoires De Parfums

Petroleum

157.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

Prolixe

185.000 7.200.000 

Histoires De Parfums

Rosam, White Gold

940.000 4.700.000